Wat is een Pgb? produrazorgadvies 6 februari 2020


Wat is een Pgb?

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een bedrag waarmee jouw naaste zelf verzorging, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt. Je bepaalt zelf met jouw naaste waar, wanneer en van wie deze zorg krijgt. Dit geeft meer regie over de zorg van jouw naaste.
Een Pgb kan binnen de volgende wetten:

  • Wet langdurige zorg
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdwet
 Een Pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo dient er bijvoorbeeld een budgetplan ingevuld te worden, administratie bij te worden bijgehouden en het budget moet bewaakt worden. In veel gevallen kiest de budgethouder (diegene die het Pgb nodig heeft) een gewaarborgde hulp, die Pgb zaken voor hem of haar regelt. Hierover vind je meer informatie bij het menu: “Wat doet een gewaarborgde hulp?”

In onderstaande infographic zie je wanneer jouw naaste (eventueel met behulp van jou of iemand anders) in aanmerking kan komen voor een persoonsgebonden budget.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Neem contact op