Ik zoek ondersteuning bij een Pgb aanvraag produrazorgadvies 6 februari 2020


Ik zoek ondersteuning bij een Pgb aanvraag

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget is helaas zo makkelijk nog niet. Jullie krijgen te maken met een wirwar aan instanties, invullen van formulieren, huisbezoeken en gesprekken. Er moet een aanvraag worden ingediend bij het CIZ, waar er wordt onderzocht of je, bijvoorbeeld, binnen de Wet langdurige zorg valt. Natuurlijk begeleiden wij jullie hierbij van A tot Z.
Een aantal voorbeelden:

  • Begeleiden bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking.
  • Begeleiden bij de voorbereiding van een (indicatie)gesprek voor de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.
  • Ondersteunen bij het invullen van formulieren.
  • Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten.
  • Contact opnemen en onderhouden met verschillende instanties (bijvoorbeeld het Zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, het CAK, UWV, Sociale Verzekeringsbank, enzovoorts).
  • Het organiseren van persoonlijke hulp op maat.
  • Het zoeken en organiseren van passende zorg.
  • Een ondersteunende rol bieden in de zorgbemiddeling.

Jullie kunnen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen als jullie vragen hebben of ondersteuning nodig hebben. Door op onderstaande button te klikken, kom je direct op onze contactpagina uit.

Neem contact op
Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!