Pgb administratie produrazorgadvies 6 februari 2020

Pgb administratie

Bij een persoonsgebonden budget komen enkele verplichtingen kijken.
Natuurlijk kunnen wij je hierbij begeleiden. Eén op één: zo sta je er nooit alleen voor. 
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ondersteunen bij het invullen van formulieren.
  • Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten.
  • Wegwijs maken in het Zorgportaal.
  • Contact opnemen en onderhouden met verschillende instanties (het Zorgkantoor,
    zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, het CAK, UWV, Sociale
    Verzekeringsbank, enzovoorts).
  • Ondersteunen bij maandelijkse facturatie van zorgverleners.
  •  Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten.
Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!