Wat doet een gewaarborgde hulp? produrazorgadvies 6 februari 2020


Wat doet een gewaarborgde hulp?

Komt de zorgvrager zelf niet in aanmerking voor een Pgb omdat diegene niet aan (alle) verplichtingen voldoet? Dan is een gewaarborgde hulp een oplossing! Een gewaarborgde hulp is een persoon die, in plaats van de zorgvrager, aan deze verplichtingen kan voldoen. Er kan beroep gedaan worden op één gewaarborgde hulp.
Een aantal taken van een gewaarborgde hulp:

  • Fungeren als eerste contactpersoon
  • Het voeren van (indicatie)gesprekken met instanties
  • Aanwezigheid bij huisbezoeken
  • Formulieren invullen en overeenkomsten afsluiten
  • Erop toezien dat de juiste zorg verleent wordt, hierop aansturen en evalueren
  • Verantwoordelijk voor declaraties bij de Sociale Verzekeringsbank

Soms is het hebben van een gewaarborgde hulp zelfs verplicht. We leggen jullie graag uit in welke situaties dit het geval is. 
Denk bijvoorbeeld aan intensieve dementiezorg. Soms heeft de zorgvrager geen gewaarborgde hulp nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als diegene jonger is dan 18 jaar. Er wordt dan vanuit gegaan dat ouder(s) of verzorger(s) het Pgb goed bewaken. Staat de zorgvrager onder curatele of heeft diegene te maken met bewindvoering? Ook dan is een gewaarborgde hulp niet altijd nodig. We kijken graag samen naar de opties!

Een gewaarborgde hulp zelf zal ook aan een aantal eisen moeten voldoen. Zo mag hij of zij niet in detentie zitten, zelf geen zorg ontvangen uit de Wlz en niet onder curatele staan. Het is logisch dat jullie niet precies weten waar jullie aan toe zijn. Het is een onderwerp met ontzettend veel haken en ogen. Dat er vragen zijn is niet gek; daar helpen wij dan ook graag bij!

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Neem contact op
Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!