Ik zoek zorg voor mijn naaste produrazorgadvies 6 februari 2020


Ik zoek zorg voor mijn naaste

Mantelzorg overkomt je, het is niet iets waar je voor kiest. Het zorgen voor een naaste gebeurt vaak onverwachts en zonder duidelijk toekomstperspectief. Uiteraard wil je alles voor je naaste doen: de zorg, het bieden van ondersteuning, alle bijkomende financiële zaken regelen, contacten onderhouden met instanties enzovoorts. Maar waar ben jij zelf eigenlijk nog? Je mag best om hulp vragen!

En waar begin je? 
Welke zorg heeft jouw naaste nodig en waar vind je deze? Met welke wetten moet je rekening houden en op welke regelingen heeft jouw naaste recht? Er zullen gesprekken gevoerd moeten worden met talloze instanties. Voordat de hulp die jouw naaste écht nodig heeft bij hem of haar thuiskomt, ben je geruime tijd verder.
Dit is waar wij jou kunnen helpen!

We helpen je bijvoorbeeld met het vinden van:

 • Begeleiding: individueel of in een groep (dagbesteding)
  Passende
 • Huishoudelijke hulp
 • Iemand die je helpt met je persoonlijke verzorging
 • Verpleging

We zoeken de zorg die het beste past bij jullie wensen en wijzen jullie, indien dit is gewenst, de weg richting de juiste instanties. Wij staan naast jullie en jullie behouden zelf de regie.
Ook begeleiden we jullie in het oerwoud van wet- en regelgeving.

Denk hierbij aan:

 • Wet langdurige zorg
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wij hebben de kennis en kunde om te zorgen dat jouw naaste de zorg krijgt die hij of zij verdient!

 

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!