Is een Pgb iets voor mij? produrazorgadvies 6 februari 2020

Is een Pgb iets voor mij?

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een bedrag waarmee je zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt. Je bepaalt zelf waar, wanneer en van wie je deze zorg krijgt. Dit geeft meer regie over je zorg.

  • Een Pgb kan binnen de volgende wetten:
    Wet langdurige zorg
    Jeugdwet
    Wet maatschappelijke ondersteuning
    Zorgverzekeringswet

Een Pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo dien je een budgetplan in te leveren, administratie bij te houden en het budget te bewaken.

In onderstaande infographic zie je wanneer je in aanmerking kunt komen voor een persoonsgebonden budget.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten
Onze social media...
Onze keurmerken...
Aangesloten-bij-BCMB-en-BMZM-1