Mantelzorg- en cliëntondersteuning produrazorgadvies 21 november 2019

Produra Zorgadvies is er voor zowel cliënten als mantelzorgers. Wij zijn de deskundige in het aanvragen van zorg, in de breedste zin van het woord.
Wij hebben actuele kennis van de wet- en regelgeving rondom het aanvragen van zorg in Nederland.
U kunt bij ons terecht met uiteenlopende vragen. Wij passen onze dienstverlening aan op uw behoefte; u blijft de regie houden.
Heeft u een eenmalige vraag of wilt u hulp met een volledig ondersteuningstraject, wij staan altijd voor u klaar! 

Wat kan Produra Zorgadvies zoal voor u betekenen?
• Begeleiden bij het regelen van: huishoudelijke hulp, begeleiding (individueel en groep), persoonlijke verzorging en verpleging
• Informeren over Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)
• Informeren op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
• Begeleiden bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking
• Begeleiden bij de voorbereiding van een (indicatie)gesprek voor de Wet Langdurige
  Zorg, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Participatiewet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Begeleiden bij overige gesprekken met personen en organisaties
• Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten

• Ondersteunen bij het invullen van formulieren
• Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten
• Contact opnemen en onderhouden met verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), gemeente, 
  zorgaanbieders, Centraal Administratie Kantoor (CAK), UWV, Sociale Verzekeringsbank, enzovoorts)
• Bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over afstemming werk en zorg
• Bemiddelen tussen zorgvrager en zorgverlener
• Ondersteunen bij de aanvraag van een PGB en het organiseren van persoonlijke hulp op maat
• Het organiseren van passende zorg
• Zoeken naar invulling van uw zorgvraag
• Een ondersteunende rol bieden in zorgbemiddeling

Produra Zorgadvies is dé vraagbaak voor al uw (zorg)inhoudelijke vragen, die naast u staat en u ondersteunt.

Aan de slag!
U kunt altijd vrijblijvend telefonisch of per mail contact opnemen. Ook biedt onze website de mogelijkheid om gebruik te maken van een chatfunctie. Of u vult het contactformulier in door op onderstaande button te klikken. Produra Zorgadvies neemt altijd binnen 48 uur contact met u op!
Na het eerste contact plannen wij altijd een persoonlijke afspraak. Wij leren elkaar kennen, filteren alle vraagstukken en brengen uw hulpvraag in kaart. Wij geven uitleg over wat Produra Zorgadvies voor u kan betekenen. Hier is geen verwijzing of indicatie voor nodig.

Contact