Een aantal ontwikkelingen rondom Wmo 2015 kopie produrazorgadvies 7 december 2022

Een aantal ontwikkelingen rondom Wmo 2015 kopie

– ᴘᴀꜱꜱᴇɴᴅᴇ ᴇɪɢᴇɴ ʙɪᴊᴅʀᴀɢᴇ ʜᴜɪꜱʜᴏᴜᴅᴇʟɪᴊᴋᴇ ʜᴜʟᴘ: 
Vorige week is het wetsvoorstel passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp ter consultatie gelegd. Met dit wetsvoorstel wordt in de Wmo 2015 een grondslag gecreëerd om via een algemene maatregel van bestuur voor de huishoudelijke hulp een aparte passende eigen bijdrage vast te stellen. Nu wordt voor huishoudelijke hulp nog het abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand geheven.

– ᴡᴏᴏɴᴘʟᴀᴀᴛꜱʙᴇɢɪɴꜱᴇʟ ʙᴇꜱᴄʜᴇʀᴍᴅ ᴡᴏɴᴇɴ:
Al een tijdje hangt de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen boven de markt. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Aanvankelijk was beoogd dit woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen per 1 januari 2023 te introduceren, maar al begin dit jaar werd aangegeven dat die datum niet gehaald zou gaan worden.

– ᴡᴇᴛꜱᴠᴏᴏʀꜱᴛᴇʟ ʀᴇꜱᴜʟᴛᴀᴀᴛɢᴇʀɪᴄʜᴛ ʙᴇꜱᴄʜɪᴋᴋᴇɴ:
Ook de wetswijziging om het resultaatgericht beschikken mogelijk te maken, heeft zich al een tijd geleden aangekondigd. De staatssecretaris lijkt in zijn laatste brief echter enigszins onzeker te zijn over de invoering van dit wetsvoorstel. Eén van de probleempunten van het wetsvoorstel blijft de rechtszekerheid. Dit rechtszekerheidsprobleem is ook al meermaals naar voren gekomen in uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

– ᴡᴇᴛꜱᴠᴏᴏʀꜱᴛᴇʟ ʙᴇᴠᴏʀᴅᴇʀɪɴɢ ꜱᴀᴍᴇɴᴡᴇʀᴋɪɴɢ ᴇɴ ʀᴇᴄʜᴛᴍᴀᴛɪɢᴇ ᴢᴏʀɢ:
Dit wetsvoorstel zou de fraudebestrijding in de zorg ten goede moeten komen door een betere gegevensuitwisseling en samenwerking tussen betrokken partijen. Voorlopig hoeven we nog geen inwerkingtreding van deze wet te verwachten. In september vorig jaar is de nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd en daarna is het wetgevingsproces vooralsnog stil gevallen.

– ᴡᴍᴏ ᴛᴏᴇᴢɪᴄʜᴛ:
Tot slot heeft de staatssecretaris wijzigingen op het gebied van toezicht op de Wmo aangekondigd. Bij de inwerkingtreding van de Wmo 2015 is door de wetgever de bewuste keuze gemaakt gemeenten zelf het toezicht te laten organiseren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft echter geconstateerd dat dit toezicht zich onvoldoende heeft ontwikkeld en van onvoldoende kwaliteit is.

Het hele blog lezen doe je hier!
https://lnkd.in/eHbYph9c

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *