Hoe zie jij de toekomst? produrazorgadvies 29 november 2022

Hoe zie jij de toekomst?

Prinsjesdag. Elk jaar een belangrijke dag, maar met de ontwikkelingen in ons zorgstelsel de laate tijd, dit jaar nog een beetje meer.

Het staat er niet zo rozekleurig voor. Als er niets verandert is de zorg tegen 2040 vastgelopen door tekorten aan mensen en materialen. 
Tegelijkertijd hebben we te maken met vergrijzing, wat de druk verhoogd op mantelzorgers. Dat, terwijl er juist (relatief) steeds minder mantelzorgers zijn. 
Het ministerie lanceert programma’s zoals het WoZo (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de sociale basis. Maar juist de mantelzorger vangt hierdoor de klappen op.

Hoe zie jij de toekomst?

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *