Wie zijn wij? produrazorgadvies 21 november 2019

 

Produra Zorgadvies

Produra Zorgadvies staat voor u klaar. Wij vinden het belangrijk dat u niet alleen weet waar wij u mee kunnen helpen, maar ook dat u weet wie wij zijn!
Zo bouwt u immers vertrouwen op en ontstaat er een dialoog. Wij stellen ons dan ook graag aan u voor.

”Jullie zijn anders dan anderen!”

Dat horen wij graag. Maar wat maakt dan dat Produra Zorgadvies anders is dan anderen?
Ruby heeft een achtergrond in de zorg en Danja komt uit de commerciële wereld. We hebben elkaar enkele jaren geleden ontmoet in het werkveld, waar deze twee uitersten samen kwamen. Door het bundelen van onze krachten en goed teamwerk is door de jaren heen gebleken dat we elkaar goed aanvullen. Deze goede samenwerking wilden wij verder oppakken en dat heeft geresulteerd in onze organisatie Produra Zorgadvies. We leveren maatwerk aan onze mantelzorgers, cliënten en samenwerkingspartners. Dit doen we op een zakelijke, integere en professionele manier.
Wij zijn jong, onbevangen, enthousiast en denken in oplossingen en mogelijkheden. Wij zijn gedreven in het vak en streven naar het hoogst haalbare resultaat voor u. Een verbinding zijn, van toegevoede waarde zijn, maar ook oog hebben voor de ander en het verschil maken: daar staan wij voor!
Wij hopen u met onze daadkracht, kennis en kunde zo goed mogelijk te helpen, nu en in de toekomst!

Ruby van Bavel

06- 39890657
r.vanbavel@produrazorgadvies.nl

Danja Bocken

06-28058861 
d.bocken@produrazorgadvies.nl

 

 

Uw gecertificeerde mantelzorgmakelaars en onafhankelijk cliëntondersteuners!
Lid van: